Levensverzekering

De Levensverzekering: nu uitkeren of na overlijden?

Een levensverzekering is een verzekering die tot uitkering komt op een vooraf afgesproken datum bij het al dan niet in leven zijn van de verzekerde. Een levensverzekering kan dus uitkeren bij overlijden van de verzekerde, maar ook bij het nog in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum.

Een tussenvorm is de levensverzekering die zowel uitbetaalt bij het overlijden van de verzekerde alsmede bij het nog in leven zijn van de verzekerde op een vooraf bepaald tijdstip.

Ook kan de levensverzekering periodiek een uitkering geven zolang de verzekerde nog in leven is, maar ook vanaf dat de verzekerde overleden is.

Redenen van afsluiten

De voornaamste redenen om een levensverzekering af te sluiten zijn:

  • Schuldaflossing
  • Verzorging nabestaanden
  • Inkomen oude dag
  • Sparen toekomstige lasten
    Soorten levensverzekeringen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 vormen van levensverzekering, te weten:

  • Kapitaalverzekering
  • Renteverzekering

De kapitaalverzekering keert eenmalig een bedrag uit wanneer het overeengekomen voorval zich voordoet, dus leven of overlijden. In geval van overlijden wordt het vaak een overlijdensrisicoverzekering genoemd. Een renteverzekering keert in tegenstelling tot een kapitaalverzekering in termijnen uit. De meest voorkomende vormen van een renteverzekering zijn de erfrenteverzekering, de uitgestelde lijfrenteverzekering en de direct ingaande lijfrenteverzekering.

Beƫindigen levensverzekering

Een levensverzekering is een eenzijdige overeenkomst. Dit houdt in dat de verzekeraar de overeenkomst niet mag/kan beƫindigen. Daarnaast moet hij periodiek, meestal maandelijks, een bedrag overmaken naar de verzekeraar. Dit wordt ook wel de premie genoemd. De premie kan echter ook in een keer worden betaald, in dat geval praat men doorgaans over een koopsom.