Categorie archief: Top

Uitkering levensverzekering

Wanneer gaat de levensverzekeraar over tot uitkeren?

Als u een levensverzekering afsluit wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd mocht u komen te overlijden voor de einddatum van de verzekering. Ook als u de verzekering vroegtijdig beÃĢindigt (afkoopt) zal de verzekering een bedrag uitkeren.

De levensverzekering maatschappij kan dus uitkeren op verschillende tijdstippen. Als u overlijdt zal de uitkering zijn om de nabestaanden te voorzien. Ook kunt u een datum afspreken met de verzekeringsmaatschappij dat ze uitkeren als u nog in leven bent. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat ze uitkeren op het moment dat uw hypotheek afloopt. In dit geval kan u met de uitkering van de levensverzekering uw hypotheek aflossen.

Aan wie wordt het geld uitgekeerd?

U spreekt zelf af met de verzekeringsmaatschappij aan wie zij het geld uitkeren. Bij overlijden zal dit meestal de partner zijn of de nabestaanden. Als u een levensverzekering afsluit vanwege een hypotheek dan zal dit meestal de bank zijn die met de uitkering de hypotheek aflost. Mocht het voorkomen dat u belangrijke informatie hebt verzwegen tijdens de looptijd dan heeft de verzekeraar het recht om geen geld uit te keren aan de nabestaanden of de bank.

Successierecht over de uitkering levensverzekering

Over het algemeen moet er successierecht worden betaald over een uitkering van een levensverzekering. Er zijn echter situaties waarin kan worden vermeden dat er successierecht moet worden betaald. Stel dat Jan een levensverzekering heeft afgesloten namens Piet dan is Jan officieel de premie verschuldigd. Nu zegt de wet dat er alleen successierecht wordt geheven over de uitkering als de premies verschuldigd waren door de overledene.