Categorie archief: Levensverzekering Rabobank

Levensverzekering Rabobank

Levensverzekering Rabobank

Een levensverzekering bij de Rabobank kan bestaan uit de volgende 2 componenten:

  1. Overlijdensrisico verzekering
    Naast alle andere dingen die op nabestaanden afkomen bij overlijden, zijn er ook vaak financiƫle consequenties. Nabestaanden krijgen te maken met extra kosten of er valt bijvoorbeeld een inkomen weg. Het afsluiten van een overlijdens risico verzekering zorgt voor de uitkering van een vooraf afgesproken bedrag voor de nabestaanden. Vaak zal dit bedrag worden aangewend om de hypotheek op een woning af te lossen, zodat de maandelijkse lasten drastisch worden verminderd. Op deze manier wordt het makkelijker om het verlies van inkomen op te vangen. Als u weet welk bedrag u wilt laten uitkeren bij overlijden, kunt op de website van de Rabobank berekenen welke maandelijkse premie u moet betalen om tot het gewenste kapitaal te komen.
  2. Hoogte premie
    De hoogte van de premie hangt af van een aantal factoren zoals bent u roker, uw leeftijd, uw gezondheid, het verzekerde bedrag en de looptijd van de verzekering.

Soorten levensverzekering

Er zijn twee varianten voor de levensverzekering, namelijk met een dalend bedrag of gelijkblijvend bedrag. Bij een dalend bedrag daalt ook het uit te keren bedrag bij overlijden naarmate de looptijd vordert. Soms kiezen mensen hiervoor omdat de resterende hypotheek op een woning ook terugloopt naarmate de looptijd vordert. Bij een gelijkblijvend bedrag is het uit te keren bedrag onafhankelijk van het moment van overlijden en hoever de looptijd van de verzekering is gevorderd. Mensen kiezen hier meestal voor als ze zeker willen stellen dat de hypotheek (deels) wordt afgelost bij overlijden van de partner.

Overigens biedt de Rabobank ook de mogelijkheid om de levensverzekering als component van een hypotheek mee te laten draaien. De premie is dan onderdeel van uw maandelijks te betalen hypotheekbedrag.

Beleggingsverzekering

Het doel van eenbelegginsverzekering is meestal om kapitaal op te bouwen om af te lossen op de hypotheek of voor aanvulling op het pensioen. De premie die u betaalt wordt geheel of deels belegd, waarbij u kunt bepalen hoe offensief of defensief u wenst te beleggen. Algemene vuistregel is dat hoe offensiever u belegt, hoe groter het potentiele rendement, maar ook hoe groter het risico.

De Rabobank brengt haar verzekeringen onder bij Interpolis.