Aanvulling pensioen

Aanvulling pensioen met Lijfrente

Een lijfrente is extra inkomen vanaf het moment dat u met pensioen gaat. U kunt daarvoor een verzekering afsluiten of sparen op een lijfrentespaarrekening. Het bedrag op uw spaarrekening moet u op een bepaald moment gebruiken voor de aankoop van een lijfrente. De premies voor de lijfrenteverzekering of de stortingen op een lijfrentespaarrekening mag u aftrekken van uw inkomen. Voorwaarde is dat u een pensioentekort hebt. Bijvoorbeeld omdat u geen of onvoldoende pensioen opbouwt bij uw werkgever.

Om te weten of u een bedrag mag aftrekken, berekent u eerst of u een pensioentekort hebt. Hebt u een pensioentekort? Dan hebt u ‘ruimte’ om een bedrag af te trekken. Uw jaarruimte en uw reserveringsruimte bepalen de maximale hoogte van uw aftrek.

Tekort in uw pensioenopbouw

Hebt u over 2014 een tekort in uw pensioenopbouw? Dan hebt u meestal jaarruimte in 2013.

Hebt u de jaarruimten 2004 tot en met 2010 niet helemaal gebruikt? Dan hebt u reserveringsruimte in 2011. U hebt de jaarruimte niet gebruikt als u in deze periode bijvoorbeeld geen premies hebt betaald.

Lijfrente aftrekken

U mag de premies voor lijfrenten en de stortingen op een lijfrentespaarrekening in aftrekken in het jaar waarin u ze hebt betaald.

Premies of stortingen voor lijfrenten als (aanvulling op uw) pensioen; premies of stortingen voor lijfrenten als (aanvulling op een) pensioen voor nabestaanden; premies voor een lijfrente voor een meerderjarig invalide (klein)kind; premies voor arbeidsongeschiktheids-verzekeringen en vrijwillige bijdragen Algemene nabestaandenwet mag u aftrekken. İn dit verband is wel van belang dat u de premies zelf heeft betaald of de bedragen zelf heeft gestort. Heeft u in 2011 een lijfrenteverzekering afgekocht of heeft u het tegoed van een lening lijfrentespaarrekening in een keer opgenomen, dan moet u een bedrag aangeven als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. U dient echter alleen negatieve uitgaven aan te geven voor lijfrenten die u hebt afgesloten na 15 oktober 1990 en waarvoor u na 1991 nog premies hebt betaald.

Lijfrentespaarrekening

U bent niet verplicht om de premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening af te trekken. U betaalt wel belasting in box 1 over de uitkeringen of afkoopsommen daarvan. In bepaalde gevallen mag u de premies die u niet hebt afgetrokken, alsnog verrekenen. Dit noemen wij de (beperkte) saldomethode.