Premie levensverzekering

Hoogte van de premie levensverzekering

Een premie is een bedrag wat je periodiek betaalt en waar je een verzekering voor terugkrijgt. Stel dat u een levensverzekering af wilt sluiten dan betaalt u hiervoor (meestal) maandelijks een bedrag voor deze verzekering. Dit bedrag wordt de premie genoemd. De hoogte van een premie voor een levensverzekering hangt af van een aantal factoren, te weten:

Leeftijd van de verzekerde persoon
Meeverzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bereidwilligheid om risico te nemen met uw spaarverzekering
Heeft u een bedrag beschikbaar of kapitaalverzekeren?
kan de Levensverzekering aan de hypotheek worden gekoppeld?

Meer factoren hoogte premie

Over het algemeen is het betalen van uw premie goedkoper als u ervoor kiest om het per jaar te betalen in plaats van per maand. Voor veel mensen zal het prettiger zijn om het per maand te betalen, om op deze manier de kosten wat te spreiden. Betaald u echter in een keer, dan bent u uiteindelijk goedkoper uit. Ook is het zo dat rokers bijvoorbeeld meer premie betalen dan niet rokers, simpelweg vanwege het feit dat niet rokers doorgaans een langer leven lijden en hierdoor minder risicovol zijn voor de Levensverzekering maatschappij.

Houd er rekening mee dat de premie voor een levensverzekering meestal aftrekbaar is voor de inkomsten belasting (IB).

Toename premie

Bij het afsluiten van een levensverzekering kan uw premie worden afgesteld op uw leeftijd. Uw premie zal dus jaarlijks toenemen omdat u elk jaar ouder wordt en dus steeds meer risico lijdt om te overlijden. Bij een verzekering tegen gelijkblijvende premie is de premie van te voren vastgesteld op een bepaald bedrag en blijft dat bedrag de gehele looptijd gelijk.