Levensverzekering belasting

Levensverzekering en uw belastingaangifte

De situatie wat betreft belastingen en levensverzekering verandert erg vaak. Vroeger was het zo dat de levensverzekering fiscaal een apart geval was. De levensverzekering kon er namelijk op rekenen dat de uitkering belastingvrij zou blijven. Deze belastingvrije situatie had wel als voorwaarde dat er een minimale periode gespaard diende te worden, vaak wel 20 jaar. Dit bracht echter wel met zich mee dat het in principe een methode was om belastingvrij een vermogen te creëren op lange termijn.

Fiscale verschuiving sparen via verzekering en sparen via bank

Tegenwoordig zijn de varianten sparen via de bank en sparen via de verzekering fiscaal dichter bij elkaar komen te liggen. Vanwege de ‘vermogensrendementheffing’ is de belasting van de spaartegoeden van beide gevallen tegenwoordig gelijk belast. Echter zijn er nog steeds enkele vormen van kapitaalverzekeringen waarbij er een vrijstelling geldt voor de vermogensrendementheffing. Zo is de levensverzekering voor het aflossen van de hypotheek daar een voorbeeld van. Niet elke verzekeraar hanteert hierbij dezelfde voorwaarden. Elke levensverzekering vergelijken onderling kan hierover zeer veel duidelijkheid verschaffen.