Afkopen levensverzekering

Waarom zou ik een levensverzekering afkopen?

Het afkopen van uw levensverzekering houdt in dat u uw verzekering voortijdig beëindigd. Hiermee laat u de waarde van de verzekering voortijdig uitkeren. Meestal wordt de afkoopwaarde volledig uitgekeerd maar het is ook mogelijk om dit gedeeltelijk te laten uitkeren. In dat geval loopt de verzekering dan nog wel door, maar worden de verzekerde bedragen vaak verlaagd.

Afkopen levensverzekering is niet altijd nadelig!

Er wordt vaak gezegd dat het afkopen van uw (levens)verzekering niet echt verstandig is. U gaat de levensverzekering afsluiten Zo krijgt u veelal minder terug dan uw initiële inleg als u in de eerste jaren uw verzekering opzegt. Meestal begint een verzekering pas na een jaar of vijf te renderen vanwege afnemende kosten zoals provisie (verdienste voor de assurantietussenpersoon) en administratie kosten. Als u er al 15 of 20 jaar premiebetaling heeft opzitten, dan komt u voor vrijstelling in aanmerking. In dit geval hoeft afkopen (of stopzetten) niet nadelig te zijn.

Extra waarde creëren: Spaarcomponent levensverzekering

Als u een levensverzekering heeft met een spaarcomponent dan creëert u waarde in deze levensverzekering. In feite bent u gewoon aan het sparen voor een toekomstige uitkering. Met andere woorden staat dit bedrag ergens op een bankrekening te renderen tot het moment dat de uitkering daar is. Als u op een moment die bepaalde waarde wilt laten uitkeren dan kun u ervoor kiezen om de verzekering af te kopen voor de einddatum. Dit is een van de rechten die u als verzekeringnemer geniet. Wat dit echter wel inhoudt is dat de verzekeringsmaatschappij alle gemaakte kosten alsmede de te verwachten rendementen van dit bedrag aftrekt. Deze kosten en verwachte rendementen kunnen zeer fors oplopen.